Фондација за децу и младе Београда „Гнездо“

Наша визија

Фондација помаже деци и младима на иницијативу локалних самоуправа или путем директиних молби породица којима је помоћ потребна. Након одлуке о пружању помоћи некој породици, Фондација се обраћа одговорним компанијама, а потом спаја донаторе и породицу којој се помаже. Средства која су потребна за тражену помоћ, донатори директно уплаћују породици или њиховим извршиоцима радова.

Ово није једини начин на који ће Фондација пружати помоћ деци и њиховим породицама. Обзиром да смо недавно основани, још увек смо у процесу осмишљавања нових адекватних начина пружања помоћи, како бисмо били што ефикаснији и делотворнији.

Фондација „Гнездо“ је основана на иницијативу заменика градоначелника, Горана Весића, након трагичног догађаја у Обреновцу, у којем су изгубљена два млада живота. Он је дао предлог да се оснује фондација за децу и младе како се више никада не би десило да због тешке материјалне ситуације неко дете изгуби живот или да има тешко детинство. Град Београд и фондација ће бринути о сваком детету и о породицама којима је помоћ потребна. Даћемо све од себе да постигнемо циљ да свако дете у Београду има срећно и безбрижно детинство.

Чланови управног одбора су истакнуте јавне личности, поштоване и цењене у својим професијама: Дејан Станковић, Верица Брадић, Никола Роквић, Јелена Карлеуша, Лазар Ристовски, Виктор Савић, Огњен Амиџић и други.
Захваљујемо се члановима управног одбора што су се одазвали позиву да учествују у раду фондације. Показали су заиста велико интересовање и иницијативу за помоћ деци и младима са територије града Београда. Наш заједнички циљ је да, кроз акције које ћемо заједно осмишљавати, спроводити и организовати ширимо хуманост међу људима, инспиришемо и подстакнемо људе да чине добра дела, да помажу једни другима, а нарочито онима којима је помоћ најпотребњија. Захваљујући одговорним компанијама које су се одазвале нашем позиву, обезбеђена је помоћ за више породица у виду комплетног реновирања животног простора, почев од комплетне замене столарије, уградње инфраструктуре за грејање на гас, реновирање кухиње, тоалета, спаваћих соба, куповине кућних уређаја, као и многих других текућих трошкова.
Фондација ће након пружене помоћи остати у контакту са породицама да их подржи и помогне им уколико се нађу у некој кризној ситуацији. На овај начин желимо да им дамо до знања да смо увек ту за њих.

Апелујемо на све одговорне компаније да се придруже раду фондације, такође свим грађанима и грађанкама Београда да заједно помогнемо онима којима је помоћ потребна, и да својим радом и залагањем допринесемо ширењу тренда солидарности, хуманосати и доброте.
Хајде да гајимо хуманост, емпатију и љубав према ближњем. Јер без тога све материјално нема смисла.

Придружите нам се.

Додела бесповратних новчаних средстава деци и младима којима је нарушена социјална и економска сигурност и која се налазе у стању социјалне и економске потребе без обзира да ли се налазе у систему социјалне и породично правне заштите

Потребна документација:

- Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и све чланове породица
- Извод из матичне књиге рођених/венчаних (за све чланове породице)
- Пријава пребивалишта за малолетну децу
- Докази који се односе на разлог подношења захтева (трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев, лекови и друга документација у зависности од случаја)
- Уверење о имовном стању о (не)поседовању непокретне имовине (ЦСР тражи службеним путем)
- Уверење НСЗ за незапослене чланове породице (ЦСР тражи службеним путем) – ако су старија деца
- Потврда из школе за редовне ученике (студенте)
- Фотокопија штедне књижице или текућег, наменског рачуна ако постоји
- Решење органа старатељства или сродничко старатељство

Уколико је самохрани родитељ подносилац молбе:
- Доказ да испуњава обавезу издржавања (Пресуда на основу које је дете поверено одређеном родитељу. Да ли су утврђена средства издржавања и да ли их прима)
- Доказ о смрти ако је родитељ преминуо. Извод из књиге умрлих.
- Пресуда о разводу

Додела бесповратних новчаних средстава породицама са више деце ради превазилажења кризних сутација*, без обзира да ли се налазе у систему социјалне и породично правне заштите

Потребна документација:

- Решење о новчано социјалној помоћи (материјална средства)
- Доказ да деца имају утврђено очинство
- У случају смрти неког члана породице извод из књиге умрлих
- Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и све чланове породица
- Извод из матичне књиге рођених/венчаних (за све чланове породице)
- Пријава пребивалишта за малолетну децу
- Докази који се односе на разлог подношења захтева (трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев, лекови и друга документација у зависности од случаја)
- Уверење о имовном стању о (не)поседовању непокретне имовине (ЦСР тражи службеним путем)
- Уверење НСЗ за незапослене чланове породице (ЦСР тражи службеним путем) – ако су старија деца
- Потврда из школе за редовне ученике (студенте)
- Фотокопија штедне књижице или текућег, наменског рачуна ако постоји

Уколико је самохрани родитељ подносилац молбе:
- Доказ да испуњава обавезу издржавања (Пресуда на основу које је дете поверено одређеном родитељу. Да ли су утврђена средства издржавања и да ли их прима)
- Доказ о смрти ако је родитељ преминуо. Извод из књиге умрлих.
- Пресуда о разводу

* Кризни догађај је трагедија која има следеће карактеристике:
- Изненада, узнемирујући и стресан догађај
- Укључује претњу, смрт, губитак чланова породице, ствари или вредности важних за појединца или групу људи
- Оставља последице на појединца или групу људи
У суштини то могу бити: изненадна смрт члана породице (отац, мајка), неизлечива болест члана породице, развод, изненадни губитак посла тј. прихода чланова породице  без њихове кривице наравно или било који други изненадан, узнемирујући и стресан догађај  који је  оставио последице на породицу која припада категорији 2.

Додела бесповратних новчаних средстава деци и младима без родитељског старања, када су старатељи сродници који по важећим прописима не испуњавају услове за остваривање права и услуга из области социјалне и породично правне заштите

Потребна документација:

- Потврда од центра за социјални рад да не оставарују право на социјалну помоћ.
- Решење о старатељству
- Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и све чланове породица
- Извод из матичне књиге рођених/венчаних (за све чланове породице)
- Пријава пребивалишта за малолетну децу
- Докази који се односе на разлог подношења захтева (трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев, лекови и друга документација у зависности од случаја)
- Уверење о имовном стању о (не)поседовању непокретне имовине (ЦСР тражи службеним путем)
- Потврда из школе за редовне ученике (студенте)
- Фотокопија штедне књижице или текућег, наменског рачуна ако постоји

Уколико фонд финансира неког из приватног бизниса па му је потребан новац за неку намену:
- Потврда да последња 3 месеца није имао никаква примања
- Уверење од НСЗ-а да је лице незапослено

Додела бесповратних новчаних средстава деци и младима која се налазе у стању тренутне, изненадне и изузетно тешке социјалне и економске ситуације изазване елементарним непогодама или другим ванредним догађајима и др. ситуацијама када је неопходно хитно реаговати, без обзира да ли се налазе у систему социјалне и породично правне заштите

Потребна документација:

- Доказ о потпуној неспособности за рад (уколико лице има испод 18 година извод из матичне књиге, уколико има изнад 18 година потребна је потврда о болести од вештака)
- Образложење - Породица или појединац живе у условима и домаћинству које није у њиховом власништву или је под закупом на неодређено време
- Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и све чланове породица
- Извод из матичне књиге рођених/венчаних (за све чланове породице)
- Пријава пребивалишта за малолетну децу
- Докази који се односе на разлог подношења захтева (трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев, лекови и друга документација у зависности од случаја)
- Уверење о имовном стању о (не)поседовању непокретне имовине (ЦСР тражи службеним путем)
- Потврда из школе за редовне ученике (студенте)
- Фотокопија штедне књижице или текућег, наменског рачуна ако постоји

Уколико је самохрани родитељ подносилац молбе:
- Доказ да испуњава обавезу издржавања (Пресуда на основу које је дете поверено одређеном родитељу. Да ли су утврђена средства издржавања и да ли их прима)
- Доказ о смрти ако је родитељ преминуо. Извод из књиге умрлих.
- Пресуда о разводу