Више на: kurir.rs

ПОРОДИЦИ ГАЋЕША СА ЧЕТВОРКАМА СТИЖЕ ПОМОЋ СА СВИХ СТРАНА

kurir.rs:” ПОРОДИЦИ ГАЋЕША СА ЧЕТВОРКАМА СТИЖЕ ПОМОЋ СА СВИХ СТРАНА: Бебе стигле кући, а на пелене и храну троше преко 90.000 месечно.

Док мајка Ирис, Инде, Ирине и Ине навија аларм кад која девојчица треба да једе и да се пресвуче, хумани људи, али и државне службе налазе начин да им обезбеде најбоље услове за живот.

Вест о Ирис, Инди, Ирини и Ини, које су се на Велики петак 22. априла родиле као прве четворке у нашој земљи зачете природним путем, ганула је многе грађане широм Србије који су већ почели да шаљу помоћ њиховим родитељима Марији и Ђорђу Гаћеша из Београда.

Марија Гаћеша, поносна мајка пет ћерки, каже за Курир да им ова помоћ доста значи и да им даје ветар у леђа.

– За неколико дана откад су бебе стигле кући, стигла је и помоћ од добрих и хуманих људи. Хтела бих да нагласим да ми нисмо социјално угрожена породица и да нисмо тражили новац, нама је само требао ветар у леђа.

За почетак нам највише значи дохрана за бебе и пелене, што смо и добили. Иако је наша породична кућа скромна, ми живимо срећно и сви смо на окупу.

Фондација Гнездо је обећала да ће помоћи и да ће намештајем опремити кућу. У петак ће нас и посетити. То нам доста значи. Од велике користи је и помоћ од државе, тј. 64.000 динара месечно за бебе. Ја, са десет година радног стажа, и супруг имамо мале плате – каже мајка додајући да су од хуманих људи добили и новац, што ће имати за један одређени период.

Директорка Фондације Гнездо за децу и младе Београда Тања Поповић каже за Курир да је Фондација контактирала мама Марију и истакла да ће и они помоћи породици Гаћеша.

– Како месечни приходи породице Гаћеша не износе више од 64.000 (укључујући и 19.000 за пето дете) Фондација ће породици опремити намештајем породичну кућу и тако им олакшати живот у овим тешким тренуцима када су деца мала. Фондација је увидела да је ово ургентан случај коме треба изаћи у сусрет уз помоћ наших пријатеља и племенитих људи – каже Поповићева и додаје:

– Фондација „Гнездо“ следи политику председника Вучића где се више новца улаже у политику наталитета где је најавио да ће бити више пара за новорођену децу и за потребе мајки односно породиља. Како нас је председник обрадовао са вешићу да у овој години имамо 521 новорођенче више, него у предходној. И за крај хвала предсенику Вучићу на свему сто ради за нашу земљу и нас народ. Уз његову политику је много лепше и лакше спроводит хуманитарне акције наше фондације.

 

Додела бесповратних новчаних средстава деци и младима којима је нарушена социјална и економска сигурност и која се налазе у стању социјалне и економске потребе без обзира да ли се налазе у систему социјалне и породично правне заштите

Потребна документација:

- Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и све чланове породица
- Извод из матичне књиге рођених/венчаних (за све чланове породице)
- Пријава пребивалишта за малолетну децу
- Докази који се односе на разлог подношења захтева (трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев, лекови и друга документација у зависности од случаја)
- Уверење о имовном стању о (не)поседовању непокретне имовине (ЦСР тражи службеним путем)
- Уверење НСЗ за незапослене чланове породице (ЦСР тражи службеним путем) – ако су старија деца
- Потврда из школе за редовне ученике (студенте)
- Фотокопија штедне књижице или текућег, наменског рачуна ако постоји
- Решење органа старатељства или сродничко старатељство

Уколико је самохрани родитељ подносилац молбе:
- Доказ да испуњава обавезу издржавања (Пресуда на основу које је дете поверено одређеном родитељу. Да ли су утврђена средства издржавања и да ли их прима)
- Доказ о смрти ако је родитељ преминуо. Извод из књиге умрлих.
- Пресуда о разводу

Додела бесповратних новчаних средстава породицама са више деце ради превазилажења кризних сутација*, без обзира да ли се налазе у систему социјалне и породично правне заштите

Потребна документација:

- Решење о новчано социјалној помоћи (материјална средства)
- Доказ да деца имају утврђено очинство
- У случају смрти неког члана породице извод из књиге умрлих
- Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и све чланове породица
- Извод из матичне књиге рођених/венчаних (за све чланове породице)
- Пријава пребивалишта за малолетну децу
- Докази који се односе на разлог подношења захтева (трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев, лекови и друга документација у зависности од случаја)
- Уверење о имовном стању о (не)поседовању непокретне имовине (ЦСР тражи службеним путем)
- Уверење НСЗ за незапослене чланове породице (ЦСР тражи службеним путем) – ако су старија деца
- Потврда из школе за редовне ученике (студенте)
- Фотокопија штедне књижице или текућег, наменског рачуна ако постоји

Уколико је самохрани родитељ подносилац молбе:
- Доказ да испуњава обавезу издржавања (Пресуда на основу које је дете поверено одређеном родитељу. Да ли су утврђена средства издржавања и да ли их прима)
- Доказ о смрти ако је родитељ преминуо. Извод из књиге умрлих.
- Пресуда о разводу

* Кризни догађај је трагедија која има следеће карактеристике:
- Изненада, узнемирујући и стресан догађај
- Укључује претњу, смрт, губитак чланова породице, ствари или вредности важних за појединца или групу људи
- Оставља последице на појединца или групу људи
У суштини то могу бити: изненадна смрт члана породице (отац, мајка), неизлечива болест члана породице, развод, изненадни губитак посла тј. прихода чланова породице  без њихове кривице наравно или било који други изненадан, узнемирујући и стресан догађај  који је  оставио последице на породицу која припада категорији 2.

Додела бесповратних новчаних средстава деци и младима без родитељског старања, када су старатељи сродници који по важећим прописима не испуњавају услове за остваривање права и услуга из области социјалне и породично правне заштите

Потребна документација:

- Потврда од центра за социјални рад да не оставарују право на социјалну помоћ.
- Решење о старатељству
- Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и све чланове породица
- Извод из матичне књиге рођених/венчаних (за све чланове породице)
- Пријава пребивалишта за малолетну децу
- Докази који се односе на разлог подношења захтева (трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев, лекови и друга документација у зависности од случаја)
- Уверење о имовном стању о (не)поседовању непокретне имовине (ЦСР тражи службеним путем)
- Потврда из школе за редовне ученике (студенте)
- Фотокопија штедне књижице или текућег, наменског рачуна ако постоји

Уколико фонд финансира неког из приватног бизниса па му је потребан новац за неку намену:
- Потврда да последња 3 месеца није имао никаква примања
- Уверење од НСЗ-а да је лице незапослено

Додела бесповратних новчаних средстава деци и младима која се налазе у стању тренутне, изненадне и изузетно тешке социјалне и економске ситуације изазване елементарним непогодама или другим ванредним догађајима и др. ситуацијама када је неопходно хитно реаговати, без обзира да ли се налазе у систему социјалне и породично правне заштите

Потребна документација:

- Доказ о потпуној неспособности за рад (уколико лице има испод 18 година извод из матичне књиге, уколико има изнад 18 година потребна је потврда о болести од вештака)
- Образложење - Породица или појединац живе у условима и домаћинству које није у њиховом власништву или је под закупом на неодређено време
- Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и све чланове породица
- Извод из матичне књиге рођених/венчаних (за све чланове породице)
- Пријава пребивалишта за малолетну децу
- Докази који се односе на разлог подношења захтева (трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев, лекови и друга документација у зависности од случаја)
- Уверење о имовном стању о (не)поседовању непокретне имовине (ЦСР тражи службеним путем)
- Потврда из школе за редовне ученике (студенте)
- Фотокопија штедне књижице или текућег, наменског рачуна ако постоји

Уколико је самохрани родитељ подносилац молбе:
- Доказ да испуњава обавезу издржавања (Пресуда на основу које је дете поверено одређеном родитељу. Да ли су утврђена средства издржавања и да ли их прима)
- Доказ о смрти ако је родитељ преминуо. Извод из књиге умрлих.
- Пресуда о разводу